środa, 06 maja 2015
BIP
Sąd Okręgowy
Sądy Rejonowe
Inne jednostki

 

         

          Mówiąca Przeglądarka

 

Sąd Rejonowy w Wołominie

ul. Prądzyńskiego 3A
05-200 Wołomin
tel. 022 776-21-44

NIP: 125-05-59-364


 

Właściwość

Sąd Rejonowy w Wołominie działa w obszarze właściwości Sądu Okręgowego Warszawa- Praga w Warszawie dla miast: Kobyłka, Marki, Ząbki i Zielonka oraz gmin: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz i Wołomin.


Prezes -Agnieszka Stefańska, pok. 127,
tel. 022 787 29 38,

Wiceprezes -Barbara Dudzińska-Półrolniczak, pok. 437,
tel.022 776 22 85,

Kierownik Finansowy -Jolanta Szewc, pok. 125,
tel.22 776 20 14
E-mail: kf_srwolomin@warszawapraga.so.gov.pl

Oddział Administracyjny -Jolanta Muczyńska tel. 022 787 29 38
E-mail:  a_srwolomin@warszawapraga.so.gov.pl


Wydziały i ich właściwość


IWydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego dla obszaru właściwości tego Sądu
Przewodniczący Wydziału – Jerzy Wińcza, pok. 332, tel. 022 776 28 15
Kierownik sekretariatu – Izabella Perełkiewicz, pok. 332, tel. 022 776 28 15 lub 022 7762144 wewn. 329 - 331

E-mail:  c_srwolomin@warszawapraga.so.gov.pl

II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe w których nazwiska oskarżonych, obwinionych lub podejrzanych albo nazwisko pierwszego z oskarżonych, obwinionych lub podejrzanych rozpoczynają się na litery od A do M,
Przewodniczący Wydziału – , pok. 305, tel. 022 776 21 55
Kierownik sekretariatu – Mirosława Sajnog, pok. 306, tel. 022 776 21 55

E-mail:  k_srwolomin@warszawapraga.so.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych i należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw dla obszaru właściwości tego Sądu.
Przewodniczący Wydziału – Barbara Dudzińska-Półrolniczak, pok. 437, tel. 022 776 22 85
Kierownik sekretariatu – Ewa Marcinkowska, pok. 435, tel. 022 776 22 85

E-mail:  rn_srwolomin@warszawapraga.so.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe dla obszaru właściwości tego Sądu
Przewodniczący Wydziału – Aleksandra Jakubowska, pok. 14,
Kierownik sekretariatu – Dariusz Królak, pok. 11, tel. 022 787 18 33 lub 022 776 21 44 wew.033

V Wydział Karny– sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe w których nazwiska oskarżonych, obwinionych lub podejrzanych albo nazwisko pierwszego z oskarżonych, obwinionych lub podejrzanych rozpoczynają się na litery od N do Z,
Przewodniczący Wydziału – Beata Surma, pok. 212, tel. 022 787 37 69
Kierownik sekretariatu – Anna Wierzbica-Michalczyk, pok. 223, tel. 022 787 33 59
E-mail:  g_srwolomin@warszawapraga.so.gov.pl

Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej >>>

SYSTEM DOZORU ELEKTORNICZNEGO (SDE) >>>

Komornicy >>>

Numery kont:

 

dochody budżetowe
(wpisy sądowe, grzywny, opłaty za czynności w księgach wieczystych, koszty sądowe )
78 1010 1010 0071 0022 3100 0000

 

rachunek sum na zlecenie
(zaliczki na koszty postępowania sądowego, na kuratora, na ogłoszenia, na wizje, na biegłych, badania DNA )
07 1240 6074 1111 0000 4989 6336

 

rachunek sum depozytowych
(wadia, czynsze, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia i inne depozyty )
73 1240 6074 1111 0000 4999 1275

 

Interesanci w sekretariatach wydziałów: I Cywilnego, II Karnego, III Rodzinnego i Nieletnich oraz V Grodzkiego przyjmowani są od wtorku do piątku w godzinach 8.30- 15.30, w poniedziałki w godzinach 8.30- 18.00, biuro podawcze i wydawanie odpisów ksiąg w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych od wtorku do piątku w godz. 8.30 - 14.30, a w poniedziałki w godz. od 12.00 do 18.00.

Kasa Sądu - pok. 109,
czynna jest w poniedziałki od 9.00 do 17.00,
a w pozostałe dni robocze w godzinach 9.00 - 15.00.
Przerwa w kasie w godz. od 12.00 do 12.20 każdego dnia.

 


    drukuj
    Wyszukaj w serwisie:
    Szukaj